Date

Monday, May 16th 2022 (12:00 - 18:00)

Location

Familie van Rysselberghedreef 2, 9000 Gent, België

Language

Dutch / English

Organised by

the 5 Flemish universities + Associatie Universiteit Gent

Categories

Tags

The 2022 edition of the interuniversity JOB MARKET FOR YOUNG RESEARCHERS bridges the gap between PhDs and postdocs and companies and organisations that wish to capitalize on the added value of the PhD degree. As the Job Market for Young Researchers is organized by UGent, KU Leuven, VUB, UAntwerpen and UHasselt, the entire Flemish talent pool (and far beyond) is within reach.

The JOB MARKET FOR YOUNG RESEARCHERS will take place on Monday 16 May 2022 at ICC Ghent between 12:00-18:00, and is the ideal opportunity for talent searching companies and organisations targeting PhDs and postdocs.

  • Before the fair – on Monday 28 March – it will be possible to give online CV analysis to the target audience, as well as present your company or organisation in an online info session.

  • During the fair companies and organisations can reach out to PhDs and postdocs from their in-person booth.

  • After the fair the resumes will be shared of those young researchers who have given permission to share their data.

The cost for participation in the Job Market for Young Researchers amounts to 850 EUR.

Convinced? Register here for participation in the interuniversity JOB MARKET FOR YOUNG RESEARCHERS, and choose the SILVER option.

Companies that also want to reach out to professional BAs and MAs on 16 May 2022 can join the general job market, which takes place simultaneously in ICC Ghent. The total cost for a combined participation with 2 booths (interuniversity Job Market for Young Researchers and general job market) amounts to 1250 EUR. To participate in the general job market, select GOLD in the registration form.

In case of further questions, do not hesitate to contact dr. Katrien Daemen-de Gelder

De 2022 editie van de interuniversitaire Job Market for Young Researchers slaat de brug tussen PhD’s en postdocs en bedrijven en organisaties die wensen te kapitaliseren op de meerwaarde van het doctoraat. Vermits de JOB MARKET FOR YOUNG RESEARCHERS wordt georganiseerd door UGent, KU Leuven, VUB, UAntwerpen en UHasselt ligt de gehele Vlaamse talent pool (én ver daarbuiten) binnen handbereik.

De Job Market for Young Researchers vindt plaats op maandag 16 mei 2022 in het ICC Gent tussen 12:00 en 18:00. Een ideale gelegenheid voor talentzoekende bedrijven en organisaties die zich richten op PhD’s en postdocs.

  • Voorafgaand aan de beursdag, op maandag 28 maart, is het mogelijk om een online cv analyse aan te bieden aan PhD kandidaten en postdocs, en om uw bedrijf of organisatie in een online infosessie voor te stellen.

  • Tijdens de beursdag kunnen bedrijven en organisaties uitreiken naar de doelgroep met een fysieke beursstand.

  • Na afloop van de beurs ontvangt u de cv’s van die jonge onderzoekers die de toestemming hebben gegeven om hun gegevens te delen.

De kost voor deelname aan de JOB MARKET FOR YOUNG RESEARCHERS bedraagt 850 EUR.

Registreren voor de interuniversitaire Job Market for Young Researchers kan hier. Men opteert daarbij voor de SILVER optie.

Bedrijven die op 16 mei 2022 ook wensen uit te reiken naar professionele BA’s en MA’s, kunnen aansluiten bij de algemene jobmarkt, die tegelijkertijd plaatsvindt in het ICC Gent. De totale kost voor een gecombineerde deelname met 2 standen (interuniversitaire Job Market for Young Researchers én algemene jobmarkt) bedraagt 1250 EUR. Voor deelname aan de algemene jobmarkt vinkt men de GOLD formule aan in het registratieformulier.

Voor verdere informatie, gelieve dr. Katrien Daemen-de Gelder te contacteren.