Thursday January 20th 2022

Tags

Category

Met een nieuw platform voor het archiveren en publiceren van onderzoeksgegevens, RDR (Research Data Repository), maakt de KU Leuven het voor onderzoekers mogelijk hun data jarenlang veilig bij te houden en ze tegelijk toegankelijk te maken voor collega-onderzoekers wereldwijd.

Onderzoeksgegevens  zijn de kostbare grondstof van veel wetenschappelijke publicaties. Het vergt vaak veel tijd en geld om de data te verzamelen, structureren en analyseren. Als wetenschappers die gegevens meer met elkaar delen zijn de voordelen enorm.

Data openbaar maken vergroot niet alleen de transparantie en het vertrouwen in wetenschappelijk onderzoek.

“Open Data is essentieel om de toetsing van reproduceerbaarheid van onderzoek mogelijk te maken”, zegt vicerector Onderzoeksbeleid Jan D’hooge. “Je kan er redundantie in het verzamelen van data –en de daarmee gepaard gaande kosten – vermijden, en de beschikbare gegevens maximaal exploiteren. Met Open Data krijg je een meer kostenefficiënte, betrouwbare wetenschap. Zo’n aanpak wordt dan ook alsmaar vaker verwacht door de financierende overheden.”

KU Leuven kiest al langer voor het publiceren en delen van onderzoeksdata volgens het FAIR principe (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Met het nieuwe RDR-platform (RDR staat voor Research Data Repository) zet de universiteit een belangrijke nieuwe stap in die strategie. Onderzoekers krijgen toegang tot een archief waar data (inclusief documentatie, methodologische info, protocollen, bijhorende code…) veilig bewaard worden. Open waar het kan, gesloten waar het moet: met respect dus voor privacy en het wettelijk kader. De juiste metadata maken de gegevens vindbaar voor collega-onderzoekers over de hele wereld, die er met een unieke digitale code naar kunnen verwijzen in publicaties.

“Wetenschap is een collectief en collaboratief proces”, zegt rector Luc Sels. “Het uitwisselen van informatie is een belangrijk fundament van onze kenniseconomie. Met het RDR-platform kiest KU Leuven resoluut voor Open Wetenschap. Het maakt ons onderzoek duurzaam en bevestigt onze rol als internationaal toonaangevende universiteit, die ook in haar onderzoeksbeleid de lat hoog legt.”

Het RDR-platform is gebouwd op Dataverse, open source software ontwikkeld door Harvard University. Nederland bouwde een nationaal platform voor onderzoeksdata met Dataverse, en ook het MIT en de John Hopkins universiteit in de VS gebruiken de software. De toepassing zal de komende jaren nog verder uitgebouwd worden, bijvoorbeeld met integraties om de data ook vindbaar te maken op andere onderzoeksplatformen.