Vlaamse maatregelen voor life sciences ondernemingen

1. Tijdelijke hogere steun voor investeringen in medische producten en beschermingsmateriaal

Bedrijven die naar aanleiding van de coronacrisis medische producten en beschermingsmateriaal ontwikkelen, kunnen tijdelijk hogere investeringssteun vragen. Het gaat om investeringen die recent gestart zijn, namelijk na 1 juni 2020.
Het gaat bijvoorbeeld om geneesmiddelen of beschermende kleding in het belang van de gezondheid en de bescherming op het werk.

Lees hier meer: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/strategische-transformatiesteun-covid-19-tijdelijke-uitbreiding/aan-welke

2.   VLAIO-subsidies: verderzetting activiteiten & versoepeling termijnen

Wat is de impact van COVID-19 op de termijnen voor de evaluatie van lopende dossiers binnen VLAIO?

De activiteiten van VLAIO lopen in deze periode gewoon door. De VLAIO medewerkers blijven bereikbaar via e-mail en Skype.

Gaat VLAIO rekening houden bij de tussentijdse evaluatie van dossiers met vertragingen opgelopen binnen de bedrijven ingevolge de COVID-19 pandemie?

 • Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen bij toegekende subsidies, kunnen verlenging van deze termijnen bekomen. Termijnen kunnen verlengd worden met 3 maanden door een aanvraag per e-mail te sturen naar je VLAIO contactpersoon.

 • Er kan uitstel gegeven worden als bepaalde mijlpalen niet behaald worden. Dit kan per email geregeld worden met je VLAIO contactpersoon.

Zijn er plannen binnen VLAIO voor specifieke project financiering van COVID-19 specifieke projecten?

Op dit moment is er geen specifieke project financiering omtrent COVID-19 maar in de mate van het mogelijke zullen we projecten in verband met COVID-19 prioritair behandelen.

We adviseren de bedrijven die ingevolge COVID-19 genoodzaakt zijn om hun normale activiteiten te verminderen, om in te zetten op het schrijven en indienen van innovatieve projectvoorstellen bij VLAIO. Onze life sciences sector is immers perfect geplaatst om oplossingen aan te brengen in deze gezondheidscrisis!

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge

3.   Financieel arsenaal van PMV ondersteunt bedrijven tegen de impact van het coronavirus

Naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus en de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen komen heel wat Vlaamse kmo’s in financiële ademnood. Ook na de Coronacrisis verwachten we dat het voor veel bedrijven moeilijk zal zijn om er bovenop te komen.

Om de Vlaamse bedrijven mee door deze uitzonderlijke tijden te loodsen, besliste de Vlaamse regering om de financiële slagkracht van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV maximaal uit te breiden, door:

 • De waarborgcapaciteit voor kredietbedragen tot 1,5 miljoen euro met 100 miljoen euro uit te breiden naar 400 miljoen euro

 • De waarborgcapaciteit voor kredietbedragen boven 1,5 miljoen euro te verdubbelen naar 3 miljard euro

 • Een bijkomend budget te voorzien van 250 miljoen euro voor achtergestelde leningen

3.1.  Waarborgen

 • Corona-Crisiswaarborg
  De ‘generieke’ waarborgregeling (voor waarborgen tot 1,5 miljoen euro) die via PMV in de markt gezet wordt, wordt uitgebreid tot 400 miljoen euro waarborgcapaciteit, die beschikbaar is op basis van een risicoverdeling 75% Vlaamse gewest – 25% financiële instellingen.

 • Waarborgcapaciteit van 3 miljard via Gigarant
  De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt opgetrokken van de huidige 1,5 miljard euro naar 3 miljard euro.
  Voor deze crisiswaarborg wordt de cash te betalen premie verlaagd in vergelijking met de huidige Gigarant premie.

3.2.  Achtergestelde leningen

Om de effecten van de coronacrisis voor Vlaamse bedrijven te temperen, creëert PMV een financiële buffer op middellange termijn met achtergestelde leningen op 3 jaar. Dit als aanvulling op overbruggingskredieten op heel korte termijn vanuit het federale niveau. De focus ligt op start-upbedrijven en scale-ups, en ook mature bedrijven die tijdelijk in moeilijkheden komen door de coronacrisis en nood hebben aan financiële versterking om de gevolgen van de crisis bovenop te komen. De achtergestelde leningen (min. 25000 euro – max. 2000000 euro) moeten voor 15 november 2020 aangevraagd worden. Het streefdoel is om de doorlooptijd tussen de aanvraag (mits een volledig en onderbouwd informatiepakket) en de terbeschikkingstelling van de corona-lening te beperken tot maximaal 1 maand.

De achtergestelde lening kan aangevraagd worden via:
http://www.pmv.eu/nl/achtergestelde-lening-op-drie-jaar-aanvragen.

3.3. Opschorting van terugbetaling van 860 KMO’s

4.   Uitstel betaling onroerende voorheffing

Om liquiditeitsproblemen mee helpen te vermijden, zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven pas in het najaar (vanaf september) uitgestuurd worden.

https://www.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing

5. Compensatiepremie ondernemers

Deze nieuwe premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben die kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.

De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van € 3.000.
Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn.

De aanvraag zal verlopen via een online applicatie op de website van VLAIO. Meer informatie is momenteel nog niet beschikbaar.
Om op de hoogte te worden gebracht wanneer er meer nieuws is over deze premie kan je inschrijven op de VLAIO Corona nieuwsflash.

Deze informatie vind je op: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus