Vlaamse maatregelen voor life sciences ondernemingen

1.   VLAIO-subsidies: verderzetting activiteiten & versoepeling termijnen

Wat is de impact van COVID-19 op de termijnen voor de evaluatie van lopende dossiers binnen VLAIO?

De activiteiten van VLAIO lopen in deze periode gewoon door. De VLAIO medewerkers blijven bereikbaar via e-mail en Skype.

Gaat VLAIO rekening houden bij de tussentijdse evaluatie van dossiers met vertragingen opgelopen binnen de bedrijven ingevolge de COVID-19 pandemie?

 • Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen bij toegekende subsidies, kunnen verlenging van deze termijnen bekomen. Termijnen kunnen verlengd worden met 3 maanden door een aanvraag per e-mail te sturen naar je VLAIO contactpersoon.

 • Er kan uitstel gegeven worden als bepaalde mijlpalen niet behaald worden. Dit kan per email geregeld worden met je VLAIO contactpersoon.

Zijn er plannen binnen VLAIO voor specifieke project financiering van COVID-19 specifieke projecten?

Op dit moment is er geen specifieke project financiering omtrent COVID-19 maar in de mate van het mogelijke zullen we projecten in verband met COVID-19 prioritair behandelen.

We adviseren de bedrijven die ingevolge COVID-19 genoodzaakt zijn om hun normale activiteiten te verminderen, om in te zetten op het schrijven en indienen van innovatieve projectvoorstellen bij VLAIO. Onze life sciences sector is immers perfect geplaatst om oplossingen aan te brengen in deze gezondheidscrisis!

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge

2.   Financieel arsenaal van PMV ondersteunt bedrijven tegen de impact van het coronavirus

Naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus en de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen komen heel wat Vlaamse kmo’s in financiële ademnood. Ook na de Coronacrisis verwachten we dat het voor veel bedrijven moeilijk zal zijn om er bovenop te komen.

Om de Vlaamse bedrijven mee door deze uitzonderlijke tijden te loodsen, besliste de Vlaamse regering om de financiële slagkracht van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV maximaal uit te breiden, door:

 • De waarborgcapaciteit voor kredietbedragen tot 1,5 miljoen euro met 100 miljoen euro uit te breiden naar 400 miljoen euro

 • De waarborgcapaciteit voor kredietbedragen boven 1,5 miljoen euro te verdubbelen naar 3 miljard euro

 • Een bijkomend budget te voorzien van 250 miljoen euro voor achtergestelde leningen

2.1.  Waarborgen

 • Corona-Crisiswaarborg
  De ‘generieke’ waarborgregeling (voor waarborgen tot 1,5 miljoen euro) die via PMV in de markt gezet wordt, wordt uitgebreid tot 400 miljoen euro waarborgcapaciteit, die beschikbaar is op basis van een risicoverdeling 75% Vlaamse gewest – 25% financiële instellingen.

 • Waarborgcapaciteit van 3 miljard via Gigarant
  De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt opgetrokken van de huidige 1,5 miljard euro naar 3 miljard euro.
  Voor deze crisiswaarborg wordt de cash te betalen premie verlaagd in vergelijking met de huidige Gigarant premie.

2.2.  Achtergestelde leningen

Naast de federaal voorziene overbruggingskredieten op maximum 12 maand (die liquiditeitsnoden op heel korte termijn lenigen), is er grote nood aan financieringsinstrumenten die een financiële buffer op middellange termijn creëren. Het verschaffen van achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar lijkt daarvoor de aangewezen methode te zijn.
De maatregel staat alleen open voor KMO’s. De focus ligt op start-up bedrijven en scale-ups die belangrijk zijn voor de toekomst van onze economie en nood hebben aan een versterking van hun eigen vermogen.

De maatregel is enkel bedoeld voor gezonde bedrijven. Enkel bedrijven die op korte termijn hun effectieve tewerkstelling op minimum 80% van hun personeelsbestand brengen of hun personeelsbestand behouden dat aan het werk is, komen in aanmerking.

PMV zal bedrijven detecteren die voor de maatregel in aanmerking komen, samen met de diverse private investeringsfondsen en partners met wie ze vandaag al samenwerken.

2.3. Opschorting van terugbetaling van 860 KMO’s

2.4. Financiële assistentie aan bedrijven

Lees meer op: https://www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus

3.   Uitstel betaling onroerende voorheffing

Om liquiditeitsproblemen mee helpen te vermijden, zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven pas in het najaar (vanaf september) uitgestuurd worden.

https://www.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing

4. Compensatiepremie ondernemers

Deze nieuwe premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben die kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.

De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van € 3.000.
Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn.

De aanvraag zal verlopen via een online applicatie op de website van VLAIO. Meer informatie is momenteel nog niet beschikbaar.
Om op de hoogte te worden gebracht wanneer er meer nieuws is over deze premie kan je inschrijven op de VLAIO Corona nieuwsflash.

Deze informatie vind je op: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus