Monday September 5th 2022

Tags

Category

Jaarlijks krijgen ruim 18 miljoen mensen te maken met kanker. In meer dan de helft van de gevallen kent dit ook een dodelijke afloop. Dit sterftecijfer kan de komende 10 tot 20 jaar fors teruglopen. Hoe? Met spatial multi-omics-analyse. “Hierdoor worden kankerdiagnoses veel preciezer dan vandaag. Op termijn kunnen we zelfs tumoren vaststellen op maat van iedere patiënt persoonlijk.” Dat zeggen Marc Claesen en Nico Verbeeck van Aspect Analytics. De Belgische start-up is pionier in de revolutionaire medische technologie. Geruggensteund door een nieuwe investering van HERAN Partners begint het bedrijf vandaag aan zijn internationale expansie.

Volgens cijfers van de Stichting Tegen Kanker wordt de diagnose en behandeling van kanker almaar beter: waar in 2004 zo’n 67% van de patiënten na 3 jaar nog in leven was, komt dit cijfer vandaag net uit boven de 70%. Dat is een gestage verbetering. Het Belgische bedrijf Aspect Analytics ontwikkelde nu een systeem dat deze trend kan versnellen.

 

Veelbelovend volgens Nature

“Met onze software kunnen complexe gegevens van verschillende bronnen met elkaar gecombineerd worden via machine learning-technologie. Zo komen nieuwe inzichten en ontdekkingen aan het licht”, zegt medeoprichter en COO van Aspect Analytics Nico Verbeeck. “Onze technologie maakt meer bepaald de innovatieve spatial multi-omics-analyse mogelijk. Het gezaghebbende wetenschapstijdschrift Nature riep deze vernieuwing uit tot één van de meest veelbelovende technologische innovaties binnen het veld van de oncologie en chronische aandoeningen.”

 

Alle puzzelstukjes samen

Marc Claesen, CEO, co-founder en drijvende kracht achter Aspect Analytics, legt uit waarom dat zo is: “Als we de analyse van een tumor of de werking van een medicijn bijvoorbeeld zien als een puzzel, leggen de meeste technieken daar één tot enkele stukjes van. Zo kan de ene methode de genetisch code in kaart brengen, terwijl een andere techniek focust op proteïnen-expressie. Daarenboven komt hier ook nog een ruimtelijk aspect bij kijken. Een tumor of kankergezwel is immers niet overal identiek en kan veel heterogeniteit kennen. Dat wil zeggen dat verschillende genen aan de basis van de ziekte kunnen liggen. Hierin schuilt belangrijke informatie die bepalend is voor de keuze van de juiste behandeling.”

 

Nico Verbeeck pikt in: “In al deze analyses zit complementaire informatie. En toch zien we nooit het totaalplaatje, omdat het moeilijk is om alle informatie tegelijkertijd te bestuderen. Dankzij spatial multi-omics-analyse kan dat wel. Dat maakt als het ware een tweedimensionaal - ruimtelijk of spatiaal - beeld van een weefselextract. Daarin zie je de resultaten van verschillende analysetechnieken samen in één omvattend geheel.”

 

Gezondheidszorg op maat

En hoe kan dit dan zorgen voor een medische doorbraak in kankerbehandelingen?

Marc Claesen trekt de parallel tussen een diagnose en een raadsel: “Een ziekte diagnosticeren is een complex proces, waarbij je gebruikmaakt van vele tests. Sommige daarvan zijn heel gericht, terwijl andere dan weer ruimte voor interpretatie laten. Spatial multi-omics-analyse is een revolutionaire klasse van methodes die op basis van een biopsie een totaalbeeld schetsen. In plaats van verschillende stukjes informatie los van elkaar te zien, kunnen we nu deze silo’s doorbreken en alle gegevens samen onderzoeken. Dat laat toe om veel meer verbanden te leggen dan voorheen. Dit geeft aanleiding tot nieuwe inzichten en op termijn ook betere behandelingen van aandoeningen.” 

 

Dat bevestigt ook professor Johan Swinnen.

“De technologie heeft veel potentieel voor een betere diagnose en behandeling van tumoren. De hulpmiddelen die Aspect Analytics ontwikkelt, vormen daarbij een onmisbare stap”, vertelt de verantwoordelijke van het Laboratorium voor Lipidenmetabolisme en Kanker van de KU Leuven. “Spatial multi-omics laat ons toe kankers op een ongezien gedetailleerde wijze in kaart te brengen. De rijke informatie die hieruit voortvloeit, kunnen we gebruiken om het verloop van de ziekte en de respons op therapieën voor elke patiënt afzonderlijk te voorspellen.”

 

Dat is ook de visie van professor Ron Heeren, directeur van het Maastrichts MultiModale Moleculaire Imaging insituut (M4i) (Universiteit Maastricht): “Succes in spatial multi-omics-analyse is sterk afhankelijk van de juiste bioinformatica-ondersteuning, zoals het platform van Aspect Analytics. Zo’n systemen zijn essentieel om data om te zetten voor precieze diagnostiek.”

“Dat legt de basis voor gezondheidszorg op maat van iedere patiënt”, vervolgt Nico Verbeeck. “Dat zal veel in beweging zetten en het medische systeem performanter maken. Gerenommeerde wetenschappers spreken zelfs van een wereld vóór en na spatial multi-omics.”

 

Buitenlandse expansie

Het mag duidelijk zijn dat spatial multi-omics-analyse de kennis over kankers en andere aandoeningen exponentieel kan doen toenemen. Aspect Analytics zal hierin een sleutelrol spelen. Het platform dat het bedrijf ontwikkelt, is enig in zijn soort, ook op internationale schaal.

Vandaag maken toonaangevende geneesmiddelenproducenten (waaronder GSK en Boehringer Ingelheim), universiteiten (onder meer KU Leuven, Universiteit Hasselt, de universiteit Maastricht en de Amerikaanse Vanderbilt University) en bedrijven in diagnostiek er gebruik van. Aspect Analytics werkt ook nauw samen met technologie-giganten zoals Bruker Daltonics en NVIDIA. Het bedrijf wil deze capaciteit opschalen en zijn buitenlandse expansie verderzetten. Dat zal het mogelijk maken om de diepgaande integratie tussen verschillende bronnen van informatie verder te stroomlijnen.

 

Internationale standaard zetten

Deze plannen worden werkelijkheid dankzij een kapitaalsverhoging van 1,8 miljoen euro. HERAN Partners coördineerde deze investeringsronde en neemt zelf 70% van het bedrag voor haar rekening. Het andere deel komt van de ondernemers, KU Leuven en Dagda Ventures.

 

“Met deze investering willen wij de internationale standaard zetten op het vlak van spatial multi-omics-analyse”, verduidelijkt Katleen Vandersmissen, managing partner van HERAN Partners. “Onze participatie is een eerste stap voor Aspect Analytics om door te groeien tot de wereldwijde marktleider voor deze data-analysetechniek, die grenzen kan verleggen.”

 

Gaat dat van vandaag op morgen gebeuren? En zijn kankeroverlijdens binnen afzienbare tijd dan ondenkbaar?

Katleen Vandersmissen van HERAN Partners is alleszins optimistisch over de toekomst: “Waar DNA-onderzoek 20 jaar geleden nog heel experimenteel was en een genetisch staal miljoenen kostte, is deze analyse vandaag vaak al standaard en betaal je er nu een paar honderd euro voor. De ontwikkeling en opkomst van nieuwe analysetechnieken die bijkomende soorten en steeds meer data en details genereren, is de eerste stap. De integratie van deze informatie om tot disruptieve inzichten te komen, is nu de volgende uitdaging. We geloven dat spatial multi-omics-analyse hierin cruciaal zal zijn. Nu staan we op het punt van een omwenteling. Wij zijn trots dat we daar een impuls aan kunnen geven.”

 

Over Aspect Analytics

Aspect Analytics groeide uit van spin-off van de STADIUS-groep aan KU Leuven tot een innovatief en toonaangevend bedrijf. De softwareprovider biedt cloud-based toepassingen aan op het domein van de bio-informatica en spatial multi-omics-analyse. Met haar op maat gesneden platformen bouwt het bedrijf aan oplossingen voor onderzoekers, ondernemingen en kennisinstellingen die geneesmiddelen testen en diagnoses van ziektes verbeteren. Op die manier draagt Aspect Analytics bij aan een betere gezondheidszorg. Meer info: www.aspect-analytics.com.

 

Over HERAN Partners

HERAN Partners is een gespecialiseerd investeringsfonds dat focust op vooruitstrevende health tech- en life science-ondernemingen. Momenteel heeft het fonds 8 bedrijven in portefeuille. HERAN Partners wendt de ervaring, de expertise en het netwerk van haar team aan om deze bedrijven te laten doorgroeien tot globale marktleiders binnen hun domeinen. Zo levert HERAN Partners een bijdrage aan een performantere gezondheidszorg. Meer info: www.heranpartners.com.   

 

Over KU Leuven

Als de meest toonaangevende Europese universiteit voor innovatie investeert de KU Leuven actief in de lancering van vernieuwende technologieën op de commerciële markt via de oprichting van spin-off-bedrijven, het beschermen en onder vergunning plaatsen van intellectuele eigendom en de samenwerking met industriële partners. De KU Leuven begeleidt onderzoekers en studenten bij de omzetting van hun vernieuwende ideeën en technologieën in commerciële producten en diensten die een impact hebben op het leven van mensen in de hele wereld. In dat licht spoort de KU Leuven jonge ondernemers aan om een waterdicht businessplan op te stellen, de markt te valideren en een coherent team samen te stellen. Sinds zijn oprichting in 1972 heeft KU Leuven Research & Development zo de oprichting en groei van 153 spin-off-bedrijven ondersteund. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook binnen STADIUS. Meer info op: https://lrd.kuleuven.be.

 

Over STADIUS

De STADIUS-onderzoeksgroep aan KU Leuven is de bakermat van Aspect Analytics kwam bijvoorbeeld uit de koker van de STADIUS-onderzoeksgroep. Binnen STADIUS wordt onderzoek gevoerd op wereldniveau over alle aspecten van data-analyse, gaande van fundamenteel onderzoek in lineaire algebra tot het uitwerken van innovatieve toepassingen van machine learning. Prof. Bart De Moor speelde een belangrijke rol in het ontstaan van Aspect Analytics, als wetenschappelijk promotor van Nico Verbeeck en Marc Claesen, alsook dankzij zijn ervaring in het oprichten van succesvolle spin-offs en het valoriseren van wetenschappelijk onderzoek. Meer info: https://www.esat.kuleuven.be/stadius/.

 

Over Dagda Ventures

Dagda Ventures investeert in innovatieve starters en steunt ondernemers om technologie in de markt te zetten. Zo is Dagda Ventures betrokken bij Aspect Analytics sinds de oprichting van het bedrijf. Tot vandaag blijft het investeringsfonds actief participeren in de verdere strategische ontwikkeling van Aspect Analytics.