CEO flanders.healthTech

07/07/21

Location

-

Function type

CEO

Vacancy

Vlaanderen heeft een aantal universiteiten/ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen en bedrijven van wereldniveau die actief zijn op het kruispunt van nieuwe geneesmiddelen, accurate diagnostica en innovatieve medische hard & software. Het is van belang voor Vlaanderen dat de verschillende life sciences en digitale expertises samengelegd worden, zodat gericht de juiste technologische oplossingen worden ontwikkeld voor een efficiëntere en effectievere preventie van ziekte, en de behandeling en nazorg van de patiënt. Bedrijven en de Vlaamse overheid, investeren middelen voor de oprichting en werking van een Speerpuntcluster (SPC) als publiek private samenwerking zodat bedrijven samen met universiteiten/kennisinstellingen en ziekenhuizen het noodzakelijke onderzoek kunnen opzetten en uitvoeren. Het komende decennium wordt hiertoe vanuit de overheid tussen de 6 en 10 miljoen euro per jaar voorzien voor het aanscherpen van de competitiviteit van onze bedrijven in dit unieke project.

flanders.healthTech zal als SPC de leiding nemen om deze versnelling te bewerkstelligen en heeft als primair doel de juiste partners rond de tafel te brengen rond drie strategische lijnen: het verbeteren van de kennis in Vlaanderen in dit unieke technologische raakvlak, het samenbrengen van de juiste bedrijven en universiteiten/onderzoeksinstellingen/ziekenhuizen rond een aantal gefocuste programma’s en technologische roadmaps met het oog op nieuwe implementaties en het verder ondersteunen van het juiste wetgevende kader om innovatie te stimuleren. Een speerpuntcluster beoogt het verhogen van de competitiviteit van bedrijven, in dit geval bedrijven actief in de digitale, medisch-technologische en life science/biotech/levenswetenschappen. In de werking van de SPC zal ook het bredere veld zoals de ziekenhuizen/universiteiten, zorgverstrekkers, kenniscentra als VIB, imec en VITO en andere sectoren zoals de logistiek actief worden betrokken om aan de noden van patiënten en hospitalen te beantwoorden.

De CEO van flanders.healthTech heeft een kritische brugfunctie naar de verdere uitwerking en operationalisering van de strategische nota’s opgesteld door het consortium van flanders.bio, DSP Valley en MedTech Flanders in samenspraak met de bedrijven, universiteiten/SOCs, ziekenhuizen, overheden en andere spelers in de markt.

Hij/zij rapporteert rechtstreeks aan de RvB van de SPC/speerpuntcluster en leidt samen met de voorzitter minstens 4 bestuursvergaderingen per jaar; Faciliteert de organisatie van audit, remco vergaderingen en de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Jouw takenpakket bestaat uit:

 • Je bepaalt samen met de RvB de algemene strategie van de SPC op basis van een gedragen visie voor de toekomst van de sector;

 • In je rol ben je het uithangbord, het gezicht en de katalysator van het healhtech ecosysteem;

 • Je houdt een open communicatielijn naar de koepelorganisaties flanders.bio, DSP Valley, en MedTech Flanders, de vertegenwoordiging van de ziekenhuizen/universiteiten, VLAIO en het Vlaamse kabinet voor innovatie en werkgelegenheid.

 • Je faciliteert de verdere uitbouw en duurzame consolidatie van de speerpuntsector met een focus op het verhogen van de competitiviteit van de sector vnl. door de ondersteuning van nieuwe of bestaande samenwerkingen en synergieën tussen bedrijven onderling, en bedrijven en onderzoeksinstellingen in Vlaanderen.

 • Je coördineert de dagelijkse werking van de speerpuntcluster met de focus op het creëren van een maximale waarde en dienstverlening voor de ledenbedrijven van de cluster, waarbij efficiëntie van uitvoering en innovatiefocus centraal staan;

 • Je coördineert de strategie van de SPC en faciliteert een nauwe samenwerking met enerzijds de onderzoeks- en kenniscentra en anderzijds de ziekenhuizen en zorgverstrekkers;

 • De visibiliteit van flanders.healthTech is voor jou een prioriteit, waarvoor je goede relaties onderhoudt met alle spelers in de markt, de overheid en de Vlaamse media.

 • Gezien de ambities om het Vlaamse Healthtech ecosysteem te laten blijven meespelen bij de top op Europees en globale vlak, zijn ook ‘Interregionale’ contacten en projecten belangrijk

 • Je geeft dagelijkse leiding aan een enthousiast team van medewerkers en zorgt voor hun omkadering.

 • Je draagt de verantwoordelijkheid voor het financieel management en het voorstellen, beheren en opvolgen van het budget.

 • Je definieert met je team de diensten van de cluster-organisatie en zorgt voor de verkoop daarvan en een gezonde cash-flow.

 • Je rapporteert de operationele en financiële stand van zaken, alsook de verwachting naar de toekomst nauwgezet aan de Raad van Bestuur.

Jouw profiel:

 • Je bent bij voorkeur full-time beschikbaar;

 • Een afgeronde relevante academische of hogeschool opleiding; Een PhD, of gelijkaardige onderzoekservaring in het bedrijfsleven is een plus;

 • Een ruime kennis van de belangrijkste industriële spelers in life sciences, digital sciences en medtech in Vlaanderen is een vereiste;

 • Internationale ervaring, minstens in Europe maar bij voorkeur mondiaal is een plus

 • Kennis van het zorglandschap en het landschap van ziekenhuizen en en hoe dit gestructureerd is, inclusief zijn financiering en health economic value drivers, is een plus;

 • Je hebt relevante werkervaring in een omgeving van startende biotech, medtech of I(C)T-healthtech bedrijven of start-ups;

 • Je kan aantonen dat je ervaring hebt met de dynamiek van het samenbrengen van verschillende stakeholders rond eenzelfde project;

 • Vertrouwdheid met contractonderhandelingen- en Intellectuele Eigendomsrecht is een plus.

 • Een gedegen kennis van het regionale, nationale en Europese innovatie en subsidielandschap is een plus;

 • Je bent sterk in financieel management, het opstellen en opvolgen van budgetten

 • Je voelt je comfortabel op een podium en/of hebt ervaring met het spreken voor publiek

 • Je hebt ervaring in het aansturen van een team en bent een gedegen teamspeler, gecombineerd met commerciële overtuigingskracht en begrip voor politieke gevoeligheden;

 • Voldoende ervaring in het werken met een raad van bestuur, opstellen van gedetailleerde strategische plannen, interne en externe rapportages en beheer van budgetten;

 • Je beschikt over goede communicatie en onderhandelingsvaardigheden;

 • Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse gesproken en geschreven taal, bijkomend Frans en Duits zijn een plus.

Indien u interesse heeft, gelieve dan uw kandidatuur te bevestigen door een geüpdate CV, samen met een gedetailleerde motivatiebrief, op te sturen voor 31 juli 2021 naar de interim-voorzitter van het selectiecommittee, dhr. Dirk Reyn via dirk.reyn@flanders.bio.

Job application