De Belgische biotech sector, die onder meer essentiële geneesmiddelen ontwikkelt en produceert, is niet immuun voor de coronacrisis maar probeert de impact zoveel mogelijk te minimaliseren. Volgens de sectorfederatie flanders.bio organiseren de meeste bedrijven zich om verder te kunnen werken op prioritaire projecten en zijn het vooral de klinische studies op vrijwilligers of patiënten die vertraging zullen oplopen. Ondertussen mobiliseren biotechbedrijven zich om mee de strijd tegen het coronavirus aan te gaan.

De economische impact van de coronacrisis is niet hetzelfde voor alle Belgische biotech bedrijven. “De meeste ondernemingen draaien op meer dan tachtig procent. Maar veel hangt af van het stadium van de productontwikkeling binnen het bedrijf,” zegt Pascale Engelen, co-general manager, van flanders.bio na een bevraging bij verschillende van de ledenbedrijven. Net zoals de meeste Belgische ondernemingen combineren biotechbedrijven thuiswerken voor wie kan met een strikt gecoördineerde tijdsplanning in de laboratoria. Zo kunnen ze het aantal werknemers beperken en social distancing respecteren.

 

Klinische Studies

Jonge bedrijven die uitsluitend in het pre-klinisch ontwikkelingsstadium zitten, kunnen gewoon doorwerken. Mature bedrijven die klinische studies op vrijwilligers of patiënten in ziekenhuizen hebben lopen, ondervinden echter meer problemen. Door de coronacrisis kunnen bedrijven niet altijd de testen op proefpersonen of de nodige opvolging laten uitvoeren in ziekenhuizen. De instellingen hebben alle middelen nodig om het Covid-19 virus te bestrijden. En bovendien mogen de testpersonen en niet-essentieel personeel er omwille van de algemene veiligheid niet meer binnen. Daarnaast  is het momenteel ook erg moeilijk om nieuwe vrijwilligers of patiënten te vinden.

 

Een aantal aspecten kunnen creatief opgelost worden, zoals een digitale opvolging van de studiecentra, maar de meeste studies zullen sowieso vertraging oplopen, “ zegt Engelen.

 

Er zijn ook andere hindernissen door de crisis. Bepaalde bedrijven kunnen soms niet verder omdat ze wachten op belangrijk (pre)klinisch materiaal of reagentia uit bv. Frankrijk of Italië, waar de productie soms ernstige vertragingen kent door de crisis.

 

“Als essentiële sector kunnen en willen onze bedrijven verder werken. Door het personeel in shiften op te delen, kan er voldoende afstand gehouden worden om in alle veiligheid verder te werken. Bovendien gelden er in onze sector altijd al erg strenge hygiënische regels. Alleen voor een gedeelte van de labomedewerkers, alsook medewerkers die klinische studies begeleiden, is het mogelijk dat ze tijdelijk niet verder kunnen werken,” zegt Dirk Reyn, voorzitter van de raad van bestuur van flanders.bio. “

 

Biotech sector strijdt mee tegen corona

De Belgische overheid en medische instanties staan niet alleen in hun strijd tegen het Coronavirus. Ook de biotechsector biedt massaal haar diensten aan waar het kan. Flanders.bio werkt zo erg nauw samen met de verschillende taskforces van het ministerie van volksgezondheid om te kijken hoe haar 350 leden bepaalde noden kunnen invullen.

 

“Naast de bedrijven die actief op zoek zijn naar een vaccin tegen het virus, leveren onze ondernemingen bijvoorbeeld nu al reagentia aan het federale referentielabo, opdat het meer testen op corona kan uitvoeren. Daarenboven hebben enkele bedrijven zelfs grote delen van hun faciliteiten omgevormd tot testlabo of gebruiken ze hun 3D printers om onderdelen voor beademingstoestellen te produceren.” besluit Willem Dhooge, co-general manager, flanders.bio.