Tuesday February 23rd 2021

Tags

Category

icometrix, wereldleider in de ontwikkeling van software voor medische beeldverwerking bij neurologische aandoeningen, voegt een algoritme toe aan het icobrain portfolio voor de analyse van beroertes. De aankondiging volgt de FDA-toelating en CE-markering van icobrain voor de analyse van computertomografie (CT) perfusiescans, gebruikt bij een cerebrovasculair accident (CVA) of beroerte. icobrain cva biedt artsen snelle, automatische, en geavanceerde inzichten ter ondersteuning van de behandeling bij acuut herseninfarct.

Sinds 2018 hebben de behandelingsrichtlijnen voor ischemische beroerte het tijdsvenster voor mechanische trombectomie uitgebreid van 6 naar 24 uur. De behandeling voor ischemische beroerte is niet zonder risico en vereist een zorgvuldige selectie van patiënten op basis van hun neurologische status en perfusieparameters. De automatische analyse van perfusieparameters in een acute klinische setting door icobrain cva zal ervoor zorgen dat meer patiënten de juiste behandeling krijgen.

"Met de lancering van icobrain cva beantwoorden we de nood aan software-geassisteerde selectie van patiënten voor de behandeling van acuut herseninfarct. Door geavanceerde CT-perfusieanalyse beschikbaar te maken voor ziekenhuizen wereldwijd zetten we de volgende stap in onze missie naar gepersonaliseerde patiëntenzorg voor neurologische aandoeningen," zegt Wim Van Hecke, CEO bij icometrix.

"De grootste uitdaging bij CT-perfusieanalyse is het correct identificeren van het geïnjecteerde contrast in de hersenen. icobrain cva introduceert gepatenteerde, deep learning technologie om een meer robuuste analyse te bekomen," legt Dirk Smeets, CTO bij icometrix, uit.

icobrain cva is een CE-gemarkeerde en FDA-toegelaten software voor de kwantitatieve analyse van perfusieparameters op CT. icobrain cva rapporteert het volume en de transittijd van de verminderde cerebrale bloedstroom. Het rapport bevat informatie over de correctheid van de geselecteerde arteriële inputfunctie en de kwaliteit van de output. icobrain cva is een cloud software, die een rapport en perfusiemappen rechtstreeks naar PACS en e-mail inbox stuurt.