Tuesday July 6th 2021

Tags

Category

flanders.bio vzw, een onafhankelijke ledengedreven koepelorganisatie van life sciences bedrijven in Vlaanderen heeft als doelstelling het aantrekkelijke Vlaamse life sciences ecosysteem te versterken zodat innovatie blijvend gestimuleerd wordt en een verder groei van de life sciences sector in Vlaanderen gerealiseerd kan worden.

Doelstelling van de functie

De co-General Manager staat in, samen met zijn/haar collega, voor de algemene leiding van flanders.bio. De general managers bepalen samen en in overleg met de Raad van Bestuur (RvB) de invulling van de langetermijnstrategie van de organisatie. Hij/Zij is samen met de collega co-General Manager verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van de zeven strategische pijlers Discover, Connect, Test, Educate, Fund, Advocate en Build en voor het realiseren van de vooropgestelde jaarlijkse en langetermijndoelstellingen. Hij/Zij maakt op regelmatige tijden een evaluatie zodat, indien nodig, de strategie kan bijgestuurd worden. De persoon is mede-verantwoordelijk voor het dagelijkse operationele beleid zowel financieel als organisatorisch, is mede bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeleid en stuurt het team van medewerkers van flanders.bio mede aan voor het realiseren van de objectieven van de organisatie.

Takenpakket & verantwoordelijkheden

Algemene taken & verantwoordelijkheden:

 • De kandidaat is samen met zijn/haar co-General Manager verantwoordelijk voor het dagelijkse operationele beleid van de organisatie en het personeelsbeleid;

 • De kandidaat coördineert mede de dagelijkse werking met een focus op het creëren van een maximale waarde en dienstverlening voor de leden;

 • De kandidaat faciliteert de samenwerkingen met nationale en internationale partners die passen in het realiseren van de flanders.bio strategie;

 • De kandidaat leidt samen met zijn collega co-General Manager en in samenspraak met de voorzitter, minstens 4 bestuursvergaderingen per jaar;

 • De kandidaat faciliteert mede de organisatie van de audit, de remuneratie comité vergaderingen en de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

 • De kandidaat heeft een gedeelde verantwoordelijkheid voor een optimale werking en betrokkenheid van de RvB in de bepaling van strategische prioriteiten.

 • De kandidaat bepaalt samen met de RvB, de strategische partners en geïnteresseerde leden de algemene langetermijnstrategie met een focus op de Fund en Advocate* deelstrategieën.

 • De kandidaat is verantwoordelijk voor het opzetten van een nieuw strategisch traject rond sectordata.

 • De kandidaat heeft een gedeelde eindverantwoordelijkheid voor het budget (opstellen, opvolging en sturing) naar de RvB, met een finale verantwoordelijkheid voor budgetten van de projecten voor de realisatie van bepaalde strategieën met focus op Fund en Advocate*

 • De kandidaat is verantwoordelijk voor het afsluiten en het beheer van de Strategische Partnerships van flanders.bio, alsook het organiseren van de activiteiten die hierin gedefinieerd werden.

 • In het kader van creëren van een maximale waarde en dienstverlening voor de leden focust de kandidaat op de contacten met onder meer:

  • Externe koepelorganisaties partijen zoals Pharma.be, Bio.be

  • De Waalse collega’s van BioWin

 • De kandidaat is mede verantwoordelijk voor de internationale congresstrategie en het faciliteren van de deelname van Vlaamse ledenbedrijven aan relevante internationale conferenties en beurzen

 • De kandidaat ondersteunt de collega co-General Manager bij de inhoudelijke invulling van de jaarlijkse conferentie knowledge for growth.

 • De kandidaat is -samen met de voorzitter van de RvB- verantwoordelijk voor de visibiliteit van de Vlaamse life sciences sector, waarbij de kandidaat zorgt voor goede relaties met de Vlaamse media.

* met uitzondering van de knowledge for growth conferentie

Competentieprofiel

 • Universitaire opleiding in life sciences idealiter gecombineerd met business ervaring

 • Ervaring > 10 jaar in senior managementsposities in de life sciences industrie

 • Goed netwerk in en kennis van de Belgische en Vlaamse life sciences sector en ecosysteem

 • Idealiter ervaring met zowel universiteiten, overheid, kleine en grote farma bedrijven

 • Getuigt van operational excellence en besluitvaardigheid

 • Duidelijke visie rond de werking van koepelorganisaties zoals flanders.bio

 • Kennis en kunde van people management (leiding geven, ondersteunen, ontwikkelen, motiveren)

 • Track record in het plannen, organiseren en project management van grotere projecten

 • Klantgericht en diplomatisch onderlegd – een goede onderhandelaar

 • Sterke communicatievaardigheid en overtuigingskracht

 • Ervaren in het stimuleren van samenwerkingen (intern en extern)

 • Uitstekende kennis van Nederlands en Engels

 • Basiskennis financiën & boekhouding, en personeelsbeheer (payroll & extralegale voordelen)

Interesse?

Gelieve uw kandidatuur te bevestigen door uw cv, samen met een gedetailleerde motivatiebrief, op te sturen voor 15 augustus 2021 naar dhr. Dirk Reyn, Voorzitter van de Raad van Bestuur van flanders.bio, via dirk.reyn@flanders.bio.