Wednesday June 30th 2021

Tags

Category

Met het ‘Impulsprogramma Innovatie in de zorg en gezondheid’ heeft Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits de ambitie om van Vlaanderen dé hotspot van Europa te maken op vlak van medische technologieën en zorg. Een bril met sensoren om epilepsie te detecteren, een draagbaar toestel voor artsen om huidkanker te detecteren of een pleister die gegevens kan verzamelen om een gepersonaliseerde behandeling uit te werken. Het zijn maar enkele voorbeelden van wat innovatie in de zorg kan betekenen. Vlaanderen gaat resoluut voor die gepersonaliseerde en digitale geneeskunde en zorgtechnologie. Om die ambitie te realiseren zullen bedrijven, ziekenhuizen, universiteiten en kennisinstellingen de komende 10 jaar nauw samenwerken in een nieuwe speerpuntcluster. Patiënten zullen veel individueler, effectiever en sneller hulp krijgen. Minister Crevits voorziet daarbij in 12 miljoen euro extra.

“We maken van Vlaanderen dé Europese hotspot voor medische technologieën en kwaliteitsvolle zorg. Door werk te maken van samenwerking rond innovatie in de zorg creëren we niet alleen een hefboomeffect voor onze Vlaamse economie, maar zorgen we vooral voor betere zorg voor iedereen. De zorg van de toekomst zal veel individueler, efficiënter en goedkoper zijn. Innovatie in de zorg is een echte win-win.” - Hilde Crevits

Wetenschap en technologieën evolueren, ook in de zorgsector. Gepersonaliseerde en digitale geneeskunde, of de sector van de ‘Healthtech’, heeft een enorm potentieel. Het behandelen van patiënten op een zo individueel mogelijk niveau levert grote winsten op in het genezingsproces van een patiënt en in de kosten van de gezondheidszorg. Digitale geneeskunde stelt ons ook in staat om onze gezondheid aan de hand van data beter te monitoren waardoor ziektes in een veel vroeger stadium opgespoord worden.

Al heel wat Vlaamse bedrijven ontwikkelden behulpzame en innovatieve medische technologieën: van een draagbare scanner voor moedervlekken en een bril die helpt tegen epilepsie, tot software die verschillende soorten symptomen in verband brengt met verschillende soorten kankers.

Innovatie in gezondheid en zorg

In het verleden werd innovatie in de zorgsector vooral gedreven door farma-, biotech-, en traditionele HealthTech bedrijven. Tegenwoordig is het landschap veel diverser: ook IT en elektronica bedrijven zoeken mee naar HealthTech-oplossingen. Maar vandaag worden de krachten nog te weinig gebundeld en is de effectieve implementatie van HealthTech-oplossingen in de zorgsector nog te klein.

Met het ‘Impulsprogramma Innovatie in de zorg en gezondheid’ maakt minister Crevits nu werk van de kruisbestuiving tussen alle HealthTech spelers. Het kadert binnen de ambitie van de Vlaamse regering om meer in te zetten op zorginnovatie. Dat is naast digitalisering en duurzaamheid de derde pijler van het innovatieplan binnen Vlaamse Veerkracht.

Concreet kent het programma drie pijlers: onze academische kennis in Vlaanderen over medische technologieën uitbreiden, bedrijven intensief betrekken bij onderzoeks- en innovatieprojecten via een nieuwe speerpuntcluster en tot slot het implementeren van nieuwe technologieën in de Vlaamse zorgsector. Om dit te bewerkstellingen wordt elk jaar in 12 miljoen euro voorzien.

Meer dan 70 organisaties slaan handen in elkaar

Centraal in het Impulsprogramma staat de oprichting van een nieuwe speerpuntcluster. De nieuwe speerpuntcluster is de zevende in Vlaanderen. Al meer dan 70 partners hebben zich geëngageerd, waaronder 45 kmo’s, 14 grote bedrijven, de 4 universitaire ziekenhuizen, de koepel van zorgactoren Zorgnet-Icuro, 5 sectorverenigingen, de 3 kenniscentra VIB, imec en VITO, en de 5 Vlaamse universiteiten. De partners zullen nauw samenwerken rond nieuwe HealthTech toepassingen met focus op 4 thema’s: gepersonaliseerde geneeskunde, digitale geneeskunde, efficiënte gezondheidszorg en baanbrekende zorginnovaties.

Zo ambieert Vlaanderen om tot de vijf beste regio’s van Europa te horen op vlak HealthTech. Het impulsprogramma zal Vlaanderen sterker op de kaart zetten, buitenlandse investeringen aantrekken en de competitiviteit van alle Vlaamse spelers versterken. Bovendien zorgt het ook voor een hefboomeffect voor de Vlaamse economie met tegelijk een belangrijke impact op het menselijk welzijn.

Volgens Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits is Vlaanderen uiterst geschikt als topregio voor medische technologieën: “Vlaanderen is Europees koploper in innovatie en onderzoek. Onze farmasector en medische biotechsector staan aan de top binnen Europa en bovendien bezitten onze Vlaamse onderzoeksinstellingen en universiteiten een enorme expertise over hoogtechnologische gezondheidstoepassingen. Als alle partners de krachten bundelen, kunnen we binnen 10 jaar het centrum zijn van Europa voor de zorg van de toekomst.”