Tuesday April 26th 2022

Tags

Category

Onder impuls van flanders.bio treffen Vlaamse bedrijven, universiteiten en onderzoeksorganisaties op 28 april 2022 hun sectorgenoten uit North-Carolina (VS) voor een uitzonderlijk online evenement.

Agri-foodtech Flanders organiseert op 28 april 2022, in samenwerking met Flanders Investment & Trade (FIT), een eerste ‘matchmaking’ event met North Carolina (VS). Vlaamse bedrijven, universiteiten en onderzoeksorganisaties zullen er hun Amerikaanse sectorgenoten digitaal ontmoeten en ervaringen uitwisselen.

Het platform Agri-foodtech Flanders werd in 2018 opgestart door flanders.bio, de Vlaamse sectorfederatie van life sciences, samen met het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), Flanders’FOOD, de Vlaamse cluster voor de agrovoedingsindustrie, en ook een reeks bedrijven. Alles samen maakt een tiental bedrijven, organisaties en universiteiten deel uit van het platform.

“Vlaanderen heeft een sterke traditie in hoogtechnologische innovatie over de waardeketen heen, van veld tot bord. Maar er zijn hefbomen nodig voor de landbouw en voedingsindustrie om het potentieel echt te verzilveren. Met Agri-foodtech Flanders willen we dit Vlaams ecosysteem een duwtje in de rug geven”, zegt Dajo Smet, Programme Manager van flanders.bio.

Internationale uitwisseling

De Research Triangle in North Carolina staat bekend voor zijn expertise in agrobiotech. Door Vlaamse bedrijven en organisaties te introduceren in deze Amerikaanse expertisecluster willen flanders.bio en FIT kennisuitwisseling, samenwerking en technologische innovatie aanmoedigen in onder meer gewasbescherming en veredelingstechnieken.

flanders.bio en FIT hopen ook meer commerciële opportuniteiten te creëren door Vlaanderen en North-Carolina, twee uitmuntende ecosystemen actief in O&O (Onderzoek & Ontwikkeling) voor de agro-voedingsindustrie, samen te brengen.

Het Gentse Biotalys, een bedrijf actief in biologische gewasbescherming, opende vorig jaar een kantoor in North Carolina om zijn producten op de Amerikaanse markt te brengen. De complexe Europese regelgeving maakt dat uitwijken naar de VS de snelste weg naar de markt is voor Biotalys.

“Onze wetenschappers in Gent hebben een eerste biologisch product ontwikkeld op basis van Vlaamse technologie. Wij verwachten dat dit product door de autoriteiten in de Verenigde Staten zal worden goedgekeurd in de tweede helft van dit jaar en daar dan ook eerst verdeeld zal worden. Onze vestiging in North Carolina laat ons toe dicht bij de belangrijke Amerikaanse markt te zitten. Later willen we het product ook aan telers in Europa aanbieden, wanneer we ook hier goedkeuring hebben verkregen”, zegt Luc Maertens, Chief Operations Officer van Biotalys.

Ook het Amerikaanse Inari Agriculture vestigde zich in 2019 in Zwijnaarde, aangetrokken door het talent dat in Vlaanderen bestaat in life sciences. Inari ontwikkelt in ons land nieuwe zaadvarianten, voornamelijk voor maïs en soja die beter resistent zijn tegen klimaatveranderingen.

“De beslissing van Inari om zich in de regio te vestigen was gebaseerd op de internationale erkenning van de lokale ‘plant biotech’ expertise en knowhow. De snelle groei van Inari Ghent is een bevestiging dat de regio zijn reputatie waar maakt en enorm veel potentieel biedt voor plant biotech startups”, zegt Fred Van Ex, Managing Director van Inari Agriculture.

Met een ‘matchmaking’ event zoals dit, wil Agri-foodtech Flanders de Vlaamse kennis in de agrovoedingsindustrie internationaal op de kaart zetten. Later dit jaar zal Agri-foodtech Flanders nog een gelijkaardig event opzetten met Wageningen (Nederland). Ook Australië staat op de planning.

Meer over Agri-foodtech Flanders

Het platform, samengesteld uit verschillende spelers in de Vlaamse agro-voedingstechnologie, heeft de ambitie het Vlaamse ecosysteem in deze sector in kaart te brengen, samenwerking en ook het delen van kennis te stimuleren, net als technologische innovatie te bevorderen. Bovendien is het platform een duidelijke stem voor de sector naar de buitenwereld toe, wat bijvoorbeeld belangrijk is om in dialoog te gaan met Europese beleidsmakers over de Europese regelgeving of over de ‘Farm to Fork’ strategie van Europa, met ambitieuze doelstellingen voor een duurzamere voedselketen.

Vlaanderen heeft een sterke expertise in onder andere precisie veredeling, zaadbehandeling, biologische gewasbescherming, biostimulantia, fenotypering en het microbioom. Het ondersteunen van het onderzoek en de ontwikkeling (O&O) in agrotech en agrobiotech is dan ook de sleutel tot een bloeiende agrovoedingsindustrie in Vlaanderen.

https://flanders.bio/en/agri-foodtech

Meer over agro(bio)tech initiatieven

Op Knowledge for Growth, het jaarlijks congres georganiseerd door flanders.bio, krijgt de agrotech en de agrobiotech speciale aandacht. Op 19 mei vinden twee sessies plaats die focussen op innovatie in de landbouw en voedingsindustrie: ‘Impact of Science Across the Value Chain’ en ‘Moving from research to market.’

Voor meer details en een uitgebreid programma van het congres Knowledge for Growth: https://knowledgeforgrowth.be/programme/

Meer over flanders.bio

flanders.bio is een dynamische clusterorganisatie die haar leden helpt om waarde te creëren door netwerk- en opleidingsactiviteiten te organiseren, internationalisering te ondersteunen, diensten aan te bieden en expertise op te bouwen. flanders.bio en haar leden zijn trotse pleitbezorgers van een gerenommeerd ecosysteem met globale impact in life sciences.

De organisatie werd in 2004 opgericht door een aantal life sciences ondernemers, VC's en het onderzoeksinstituut VIB. Met meer dan 340 leden vertegenwoordigt flanders.bio de life sciences netwerkeconomie in de breedste zin van het woord, met inbegrip van (R&D) life sciences bedrijven, universiteiten, onderzoeksinstellingen en professionele dienstverleners uit België en het buitenland.

Meer info over het eerste ‘matchmaking’ event met North Carolina (VS): https://flanders.bio/en/events/first-belgium-north-carolina-online-meet-up-agri-foodtech-program