Monday June 28th 2021

Tags

Category

Na maanden van onderhandelingen en stakeholderconsultaties kunnen we met trots melden dat een nieuw speerpuntclusterdossier werd goedgekeurd bij Vlaio/Vlaamse regering: flanders.healthTech. De initiatiefnemers zijn DSP Valley, MedTech Flanders en flanders.bio, in samenwerking met de Vlaamse universiteiten en ziekenhuizen.

Vlaanderen heeft immers universiteiten/ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen en verschillende kleine en grote bedrijven van wereldniveau die actief zijn op het kruispunt van nieuwe geneesmiddelen, accurate diagnostica en innovatieve medische hard & software. Het is van belang voor Vlaanderen dat die verschillende expertises in life sciences en digitale systemen beter samengelegd worden, zodat gericht de juiste technologische oplossingen worden ontwikkeld voor een efficiëntere en effectievere preventie van ziekte, en een betere behandeling en nazorg van de patiënt. Zowel de bedrijven als de Vlaamse overheid zullen middelen investeren voor de oprichting en werking van de nieuwe Speerpuntcluster (SPC) flanders.healthTech. Deze publiek-private samenwerking zorgt ervoor dat zowel grote als kleine bedrijven samen met universiteiten/kennisinstellingen en ziekenhuizen het noodzakelijke onderzoek kunnen opzetten en uitvoeren. Meer dan 70 O&O-bedrijven hebben zich achter dit initiatief geschaard, waarvan de kiem gelegd werd in een samenwerkingsinitiatief van de koepelorganisaties flanders.bio, DSP Valley en MedTech Flanders in 2017.

De Speerpuntcluster flanders.healthTech zal de leiding nemen om deze versnelling op het kruisvlak van therapeutische interventies, diagnostiek, medische technologie, hardware en software te bewerkstelligen.  Het primair doel is de juiste partners rond de tafel te brengen rond drie strategische lijnen: het verbeteren van de kennis in Vlaanderen in dit unieke technologische raakvlak, het samenbrengen van de juiste bedrijven en universiteiten/onderzoeksinstellingen/ziekenhuizen rond een aantal gefocuste programma’s en technologische roadmaps met het oog op nieuwe implementaties en het verder ondersteunen van het juiste wetgevende kader om innovatie te stimuleren. De speerpuntcluster beoogt vooral het verhogen van de competitiviteit van bedrijven, in dit geval, bedrijven actief in de digitale, medisch-technologische en life science / biotech / levenswetenschappen. De speerpuntcluster zal initieel werken aan 4 – overlappende – thema’s: gepersonaliseerde geneeskunde, digitale geneeskunde, efficiënte gezondheidszorg en baanbrekende zorginnovaties.

Om dit unieke verhaal te trekken gaan we nu op zoek naar een sterke leider. De CEO van flanders.healthTech heeft een kritische brugfunctie naar de verdere uitwerking en operationalisering van de voorlopige strategische nota’s opgesteld door het consortium van flanders.bio, DSP Valley en MedTech Flanders in samenspraak met de bedrijven, universiteiten/SOCs, ziekenhuizen, overheden en andere spelers in de markt.

Hij/zij zal hiervoor een team leiden en rapporteert rechtstreeks aan de RvB van de SPC/speerpuntcluster en leidt samen met de voorzitter de bestuursvergaderingen. De persoon bepaalt samen met de RvB de algemene strategie van de SPC op basis van een gedragen visie voor de toekomst van de sector en in die rol is hij/zij het uithangbord, het gezicht en de katalysator van het healhtech-ecosysteem.

Ingesloten vinden jullie een meer gedetailleerd document met een volledige taakomschrijving en de profielvereisten.

Indien u interesse heeft, gelieve dan uw kandidatuur te bevestigen door een geüpdate CV, samen met een gedetailleerde motivatiebrief, op te sturen voor 31 juli 2021 naar de interim-voorzitter van het selectiecommittee, dhr. Dirk Reyn via dirk.reyn@flanders.bio.

Bekijk hier de vacature