Op woensdag 31 mei verscheen het boek “Biotech in Vlaanderen: een straf verhaal” van Jo Bury, Johan Cardoen en Dirk Reyn. Het boek beschrijft voor het eerst de geschiedenis van de Vlaamse biotech.

Veertig jaar onderzoeken en ondernemen

Plant Genetic Systems, Galapagos, Tibotec, argenx, Thrombogenics, Ablynx, Innogenetics … De Vlaamse biotech-sector is wereldvermaard. Vlaanderen is een wereldspeler inzake ‘life sciences’, de studie van alle levensvormen, en in het bijzonder wat betreft de biotechnologie, de praktische toepassing van die kennis met behulp van technologie.

Dankzij een vruchtbare kruisbestuiving tussen een hoogstaande gezondheidszorg, excellent wetenschappelijk onderzoek, gedurfd ondernemerschap, risicovolle financiering en een ondersteunende overheid is in Vlaanderen de voorbije veertig jaar een academisch en industrieel netwerk ontstaan dat als uniek wordt ervaren in Europa. ‘Flanders Biotech Valley’, tussen Maas en Noordzee, is synoniem geworden met kwaliteit.

In die veertig jaar hebben Vlaamse onderzoekers en pioniers ontdekkingen gedaan die meer dan twee miljoen patiënten per jaar beïnvloeden en die dagelijks gebruikt worden in de landbouw, in labs en medische kabinetten. Internationale ondernemers en hun teams hebben aan deze Vlaamse innovaties de voorkeur gegeven boven al die andere investeringsvoorstellen die op hun bureau belanden. Meer dan 10 miljard euro vond zijn weg via Euronext, Nasdaq, Easdaq of private investeringen naar de Vlaamse biotech-bedrijven. Elke euro die geïnvesteerd werd in de sector is tien jaar later minstens vier euro geworden en elke euro die de Vlaamse overheid investeerde in het onderzoek van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) is vandaag elf euro waard. Zo’n zestigduizend mensen werken vandaag direct of via ondersteunende jobs in de Vlaamse biotech-sector. Dat is een straf verhaal, zonder meer. Het is een verhaal van mensen en teams. Van doorzetten, van vallen en opstaan en van toevallige ontdekkingen en ontmoetingen.

Een boek vol getuigenissen

Het boek “Biotech in Vlaanderen: een straf verhaal” is gebaseerd op interviews met tientallen bevoorrechte getuigen van het verhaal van de Vlaamse biotech en op heel wat publieke documenten en rapporten.

Het beschrijft de trial-and-errormethodes van pioniers als Jules Bordet, Jean Brachet, Christian de Duve, Piet De Somer en Paul Janssen, gaat op zoek naar grondleggers van de Vlaamse biotech als Walter Fiers, Jeff Schell, Marc Van Montagu, Désiré Collen en Herman Van den Berghe, onderzoekt de evolutie van onze universiteiten van centra voor louter kennisoverdracht naar ondernemende onderzoeksuniversiteiten en vertelt het verhaal van de eerste biotech-bedrijven (Plant Genetic Systems, Biogent, Innogenetics …). Het boek gaat na hoe de sector in de loop der jaren werd gefinancierd en gaat dieper in op de verhalen van de bedrijven die voor de grote biotech-golf hebben gezorgd: Devgen, Tibotec, Virco, Biocartis, Multiplicom, Galapagos en ThromboGenics, Movetis, Ablynx, TiGenix, GST, ActoGenix, MRM Health, CropDesign ... Het beschrijft de rol van plantengenen op het (maatschappelijke) veld en schetst de rol van kamelen, lama’s, antilichamen, nanobody’s en afgeleiden. Het brengt de ontwikkeling van bedrijven als argenx voor het voetlicht en ontrafelt het netwerk dat voor de grote bloei van de sector heeft gezorgd. Ten slotte gaat het op zoek naar de fundamenten van het Vlaamse biotech-ecosysteem.

“Biotech in Vlaanderen: een straf verhaal” is niet alleen een geschiedenisboek. Het geeft ook inzicht in de achtergrond van de technologie die de sector drijft. Het biedt een antwoord op vragen als: wat is een cel en hoe zijn we in een halve eeuw geëvolueerd van de eerste voorzichtige schets van de DNA-molecule naar diepgaande inzichten in de rol van genen, eiwitten, suikers en vetten in ziekte en gezondheid van mens, dier en plant?

Dat alles maakt van “Biotech in Vlaanderen: een straf verhaal” een inspirerende gids voor wie inzicht wil krijgen in het reilen en zeilen van een innovatieve en onderzoeksgedreven sector, die dag na dag werkt aan producten die het leven van miljoenen mensen voortdurend veiliger, gezonder en duurzamer maken.

Over de auteurs

Jo Bury, Johan Cardoen en Dirk Reyn zijn als drijvende krachten achter o.a. het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en flanders.bio nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Vlaamse biotech-industrie. Toen ze zich realiseerden dat enkele van de iconische pioniers van het Vlaamse biotech-verhaal zich stilaan terugtrokken en minder zichtbaar werden, besloten ze het verhaal van de Vlaamse biotech neer te schrijven in dit boek.

Over het boek

“Biotech in Vlaanderen: een straf verhaal” is een uitgave van flanders.bio, VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en Witsand Uitgevers, met de bijzondere steun van FIT (Flanders Investment & Trade) (www.flanders.bio, www.vib.be, corporate.flandersinvestmentandtrade.com, www.witsand.be).

Technische gegevens

Gebonden met harde kaft
25 euro
21 x 29,7 cm
400 pagina’s
ISBN 978-94-9329-225-3